Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Tato se prodlužuje o dobu, kdy bylo zboží v záruční opravě.Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruka se také nevztahuje na případy, kdy bylo zboží poškozeno nevhodným, neodborným zacházením.

V případě, že se na zboží vyskytne v záruční době vada, má zákazník právo na reklamaci zboží. Zákazník pro uplatnění reklamace doručí zboží buď osobně spolu s potvrzením o koupi dodavateli, nebo zákazník může zboží doručit i poštou. Balíček musí obsahovat reklamované zboží, kopii dokladu o koupi a popis závad.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od uplatnění reklamace.

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme na e-mail shop@vapiti.cz, před odesláním zboží na naší adresu, zaslat informaci o reklamaci. 

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu